INFO

Schowaj Show info

Jestem ilustratorem, fotografem, grafikiem, designerem stawiającym sobie za cel podnoszenie jakości estetycznej oraz funkcjonalnej otoczenia. Lubię prosty przekaz wizualny i pokręconą muzykę.
Stworzyłem dwa albumy autorskich fotografii o tematyce krajoznawczej. Jeden z nich również sam napisałem. Mam na koncie udane epizody copywrighterskie. Większość wzorów przemysłowych mojego autorstwa podlega ochronie Urzędu Patentowego. Moje prace doceniono w konkursie Art of Packaging.
Należę do Związku Polskich Artystów Plastyków. Co jakiś czas wystawiam swoje prace indywidualnie, lub zbiorowo.

Z efektów mojej pracy korzystali m.in.:

logosy201504a