INFO

Schowaj Show info

Grafik, ilustrator, fotograf, designer stawiający sobie za cel podnoszenie jakości estetycznej oraz funkcjonalnej otoczenia. Lubi praktyczny design i prosty przekaz wizualny.
Wydał dwa albumy autorskich fotografii o tematyce krajoznawczej. W albumie „Radom – preludium” jest również autorem tekstów. Ma na koncie udane epizody copywrighterskie. Wiele wzorów przemysłowych jego autorstwa podlega ochronie Urzędu Patentowego. Jego prace doceniono w konkursie Art of Packaging.
Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Plastyków działający interdyscyplinarnie na polu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografiki, rzeźby i instalacji.

Tworzył dla:

logosy201504a